Samtycke enligt personuppgiftslagen

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen, GDPR

Vägföreningen i Ramsdal informerar på detta sätt hur vi behandlar dina personuppgifter som medlem i föreningen.

Vi är enligt lagen skyldig att behandla personuppgifter om dig i ett register som vi använder för att kunna kalla dig som behörig medlem till medlemsmöten och för att kunna administrera föreningens fakturor.

De uppgifter vi samlar in och behandlar för medlemmar är namn, adress, telefonnummer, mejladresser och husbeteckning.

Viktigt att veta är att medlemsuppgifterna bara behandlas av oss inom föreningen.

Du har enligt 26§ personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.
Du har också rätt att enligt 28§ personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som behandlar om dig.

/Styrelsen
2018-05-25

Ny Sandficka

Styrelsen har beslutat att flytta sandfickan och bygga en ny vid den gamla branddammen.

Den nya sandfickan kommer att få en överbyggnad i betong med öppningsbart tak och blir i storlek lika som nuvarande. Den gamla sandfickan kommer att rivas.

Området vid gamla branddammen blir även uppställningsplats för maskiner och grusupplag. Den nuvarande infarten skall byggas om.
Kostnaden för detta ingår i årets budget.

2018-02-16
/Styrelsen

Hanteras av Teknet

Up ↑