Startsida

Ramsdals Vägförening

(Uppdaterad 2018-02-16, Startsidan)

Ny Sandficka

Styrelsen har beslutat att flytta sandfickan och bygga en ny vid den

gamla branddammen.

 

Den nya sandfickan kommer att få en överbyggnad i betong med

öppningsbart tak och blir i storlek lika som nuvarande. Den gamla

sandfickan kommer att rivas.

 

Området vid gamla branddammen blir även uppställningsplats för

maskiner och grusupplag. Den nuvarande infarten skall byggas om.

Kostnaden för detta ingår i årets budget.

 

2018-02-16

/Styrelsen

 

__________________________________________________________________

Vägföreningens adress:

Ramsdals Vägförening

Tomtkontoret, Hamnvägen 2

610 40 Gusum

___________________________________________